ASCENDERROBERTSZUMIEC

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY


AKADEMIA BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI  | SZKOLENIE ALPINIZMU PRZEMYSŁOWEGO  | SZKOLENIE DOSTĘPU BUDOWLANEGO  | INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY  | SZKOLENIE RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO  | SZKOLENIE TRANSPORTU WYSOKOŚCIOWEGO  | SZKOLENIE TEAM BUILDING  | Terminy 2014  | Cennik  | Jak zapisać się na kurs?  | Formularz zgłoszeniowy 

Szanowny Pracodawco!

Na pewno pamietasz o swoich obowiązkach zawartych w rozdziale X Kodeksu Pracy, które między innymi zobowiązują pracodawcę:

 • do przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu bhp oraz szkolenia stanowiskowego pracownika
 • do przeszkolenia pracowników w zakresie używania Środków Ochrony Indywidualnej przed upadkiem z wysokości
 • do zaopatrzenia pracowników w ochrony indywidualne oraz zapewnienia ich okresowych przeglądów

ASCENDER, realizując kampanię AKADEMIA BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI, pozwala sobie zaproponować pomoc przy realizacji instruktaży na stanowiskach pracy, na których istnieje ryzyko upadku z wysokości.

Atutem szkolenia w Ascender, oprócz ogromnego doświadczeniem w pracy i szkoleniach wysokościowych, jest także elastyczność programowa zapewniająca indywidualne podejście do wymagającego Klienta. Nieodłączną częścią naszych szkoleń są zajęcia z ratownictwa, co również jest wymagane przepisami.


Najczęściej wykonywane prace na wysokości
 • budowa lub rozbiórka budynków, hal produkcyjnych i innych obiektów
 • wykonywanie izolacji termicznych na ścianach budynków, łącznie z czyszczeniem i zbijaniem tynków, ocieplaniem, tynkowaniem i malowaniem
 • prace na dachach (budowa, rozbiórka, prowadzenie napraw, sprzątanie)
 • budowy, remonty i konserwacja mostów, kładek i estakad
 • prace na kominach (demontaż, ekspertyzy techniczne, prace konserwacyjne, remonty)
 • prace z wykorzystaniem drabin
 • prace przy dźwignicach (obsługa, remont i konserwacja)
 • prace na słupach oświetleniowych wysokiego napięcia i masztach antenowych
 • prace na rurociągach, zbiornikach silosach i innych konstrukcjach wielkogabarytowych (budowa, czyszczenie i malowanie)
 • usuwanie nawisów śnieżno-lodowych, odśnieżanie dachów, udrażnianie z lodu rynien i rur spustowych
 • prace związane z czyszczeniem i myciem okien, świetlików, dachów i rynien
 • pielęgnacja i ścinka drzew
 • wszelkie prace wykonywane na tymczasowych stanowiskach pracy - drabinach, rusztowaniach, podestach roboczych, kładkach, mostkach, schodach, schodniach


Zawody zagrożone upadkiem z wysokości
 • alpinista przemysłowy,
 • dekarz,
 • kominiarz,
 • elektryk,
 • pracownicy telekomunikacji,
 • drwal,
 • magazynier,
 • murarz,
 • tynkarz,
 • chirurg pielęgniarz drzew,
 • mostowniczy,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • monter rusztowań,
 • renowator zabytków architektury,
 • robotnik rozbiórki budowli,
 • robotnicy budowlani robót stanu surowego,
 • monter izolacji budowlanych,
 • monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych,
 • monter instalacji gazowych,
 • monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • monterzy systemów rurociągowych,
 • robotnicy budowlani robót wykończeniowych,
 • malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane,
 • malarz konstrukcji i wyrobów metalowych,
 • czyściciel elewacji budowlanych,
 • robotnik osuszania i odgrzybiania budowli,
 • spawacze,
 • robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe,
 • monter kadłubów okrętowych,
 • monter konstrukcji aluminiowych,
 • monter konstrukcji stalowych,
 • oczyszczacz konstrukcji stalowych,
 • monterzy konstrukcji linowych,
 • elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających,
 • elektromonter transformatorów,
 • elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej,
 • elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator),
 • elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych,
 • elektromonter instalacji elektrycznych,
 • elektromonter reklam świetlnych,
 • elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego,
 • monterzy linii elektrycznych,
 • monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne,
 • instalacja anten,
 • układy elektroniczne automatyki przemysłowej,
 • monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • robotnik budowlany, mostowy
 • konserwatorzy elektrowni wiatrowych


Przepisy prawne

Lista aktów prawnych określających wymagania szkoleń pracowników wykonujących pracę na wysokości

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy / stan prawny na 1. 01. 2008/ DZIAŁ DZIESIąTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm., Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330; Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690)
 • ROZPORZąDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 ze zm. Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Z dnia 28 grudnia 2005 r.)
 • Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG).


Czas szkolenia

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od stopnia skomplikowania prac wykonywanych na danym stanowisku. Przy pracach najprostszych szkolenie jednodniowe może okazać się wystarczające. Jednak, aby zagwarantować pracownikom wszechstronne wyszkolenie, zwłaszcza przy przy dużym nagromadzeniu trudności technicznych, szkolenie dwu- i trzydniowe może być niezbędne. Należy pamiętać, że niezbędną częścią instruktażu stanowiskowego są techniki ewakuacji i ratownictwa.AKADEMIA BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI  | SZKOLENIE ALPINIZMU PRZEMYSŁOWEGO  | SZKOLENIE DOSTĘPU BUDOWLANEGO  | INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY  | SZKOLENIE RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO  | SZKOLENIE TRANSPORTU WYSOKOŚCIOWEGO  | SZKOLENIE TEAM BUILDING  | Terminy 2014  | Cennik  | Jak zapisać się na kurs?  | Formularz zgłoszeniowy 
Strona tytułowa   | O FIRMIE   | SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE   | USŁUGI WYSOKOŚCIOWE   | SKLEP WYSOKOŚCIOWY ASCENDER   | ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

ASCENDER email: ascender@nawysokosci.biz Ostatnia aktualizacja: dzisiaj